Գոշի հիմնական դպրոց

2018 թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

հաշվետվություն1

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թI եռամսյակի հաշվետվություն

1. (1)

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թI եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018 թ I եռամսյակի հաշվետվություն

scan1879

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ I եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թ բյուջե

2018թ բյուջե

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ բյուջե-ում

2017թ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

1 (4)

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2017թ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

scan1702

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թ բյուջեի նախագիծ

597(havelvac2)pahpanmancaxser @ndamen

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ բյուջեի նախագիծ-ում

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

1 (3)

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2017 թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

scan1348

posted by gosh-tavush in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում